Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με θέματα: «Λειτουργικό σύστημα MS Windows 10, Βασικές Αρχές της Microsoft Outlook/ Chrome Web Browser,Microsoft Excel, Microsoft Word»

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Εκπαιδευτική Ημερίδα: Κοινωνική Πολιτική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

9.00π.μ.- 9.30π.μ. Εγγραφές
9.30π.μ.–11.30π.μ. Ενότητα Α:  Εισαγωγή στην Τοπική Κοινωνική Πολιτική
Ενότητα Β: Το πλαίσιο των Τοπικών Κοινωνικών Πολιτικών
στην Κύπρο
11.30π.μ.-12.00μ. Διάλειμμα
12.00μ.–2.00μ.μ. Ενότητα Γ: Οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
πεδίο των Τοπικών Κοινωνικών Πολιτικών
Ενότητα Δ: Υποδείγματα Τοπικών Κοινωνικών Πολιτικών στις
χώρες της  Ευρωπαϊκής Περιφέρειας
2.15μ.μ. Γεύμα

 

Εκπαιδευτική Ημερίδα Δήμων και Κοινοτικών Συμβουλίων

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, διοργανώνει Εκπαιδευτική Ημερίδα που απευθύνεται σε Δημάρχους, Κοινοτάρχες, Μέλη Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων, Γραμματείς και υπηρεσιακούς των Δήμων και Κοινοτήτων.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί:

 • Επαρχίες Λάρνακας και Ελ. Αμμοχώστου, στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης, στις 09/04/2019 από τις 09.30π.μ -12.30 μ.μ.
 • Επαρχία Λευκωσίας, στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάνω & Κάτω Δευτεράς, στις 11/04/2019 από τις 09.30π.μ -12.30 μ.μ.
 • Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πραστειού Αυδήμου, στις 12/04/2019 από τις 09.30π.μ -12.30 μ.μ.

Το θεματολόγιο είναι:

 • Διαχείριση Αρχείων

Εισηγήτρια της Εκπαιδευτικής Ημερίδας θα είναι:                                                                              

 • Κυρία Έφη Παρπαρίνου, Έφορος Κρατικού Αρχείου Κύπρου

Σεμινάριο: Εξυπηρέτηση Πολιτών.

Ημέρα και Ημερομηνία Ώρες Εφαρμογής Διάρκεια (ώρες) Περιεχόμενο / Ενότητες Διδασκαλίας
Από Μέχρι
09.00 09.15 15 λεπτά Χαιρετισμός-Καλωσόρισμα
09.15 09.45 45 λεπτά Παρουσίαση Καλής Πρακτικής
Δήμου Στροβόλου
09.45 10.30 45 λεπτά Εισαγωγή

 • Γνωριμία και ενεργοποίησης συμμετεχόντων
 • Πρόγραμμα και στόχοι σεμιναρίου
 • Ορισμός της Εξυπηρέτησης
 • Συσχετισμός της εξυπηρέτησης με τον τρόπο λειτουργίας

Συζήτηση / παρουσίαση

10.30 10.45 15 λεπτά Διάλειμμα
10.45 11.30 45 λεπτά Κατανόηση των προκλήσεων & πως προκαλούνται;

 • Άσκηση «Το Χάσμα» – που βρίσκεται ο Οργανισμός σας και που θα ήθελε να βρίσκεται;
 • Εντοπισμός εσωτερικών προκλήσεων εξυπηρέτησης
 • Περιβάλλον και ανάγκη εξυπηρέτησης
 • Αξίες και σύνδεση με ανάγκες εξυπηρέτησης και επικοινωνιακές δεξιότητες

Συζήτηση / παρουσίαση / άσκηση

11.30 12.15 45 λεπτά Τα συν και πλην κατά την εξυπηρέτηση

 • Συνταγή – τα βασικά στοιχεία/σημεία που αποτελούν την επιτυχημένη εξυπηρέτηση και επιλογή των σημαντικών στοιχείων για τον οργανισμό
 • Ανάλυση του πελάτη/πολίτη
 • Ανάγκες του πελάτη/πολίτη
 • Συσχετισμός ανάλυσης και αναγκών με στοιχεία εξυπηρέτησης

Συζήτηση / παρουσίαση

12.15 12.30 15 λεπτά Διάλειμμα
12.30 13.15
 • λεπτά
Επικοινωνία  στην εξυπηρέτηση

 • οι βασικές αρχές στην επικοινωνία
 • παραλαβή πληροφορίας
 • εντοπισμός ανάγκης του πελάτη
 • ‘ερωτήσεις’ ως εργαλείο

Συζήτηση / παρουσίαση

13.15 14.00 45 λεπτά Διαχείριση & πρόληψη προβλημάτων

 • Επίλυση προβλημάτων/διαχείριση παραπόνων
 • Βέλτιστες τεχνικές αποτελεσματικής εξυπηρέτησης
 • Πρακτική εξάσκηση (άσκηση)

Συζήτηση / παρουσίαση / άσκηση

Σύνολο ωρών

6

Σεμινάριο: Διαχείριση Κρίσεων και προκλήσεις για τους Ο.Τ.Α

Ημέρα και Ημερομηνία

Ώρες Εφαρμογής

Διάρκεια (ώρες) Περιεχόμενο / Ενότητες Διδασκαλίας
Από Μέχρι
 Δευτέρα 10.00 10.45 45 λεπτά
 • Γνωριμία – Παγοθραύστης
 • Ανάλυση σκοπού και στόχων
 • Συμβόλαιο Δέσμευσης
 • Προσδοκίες συμμετεχόντων από το πρόγραμμα κατάρτισης
 • Ορισμός Διαχείρισης Κρίσεων
 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Κρίσεων
10.45 11.30 45 λεπτά
 • Παράδειγμα κρίσεων
 • Βασικές προαπαιτήσεις αναγνώρισης και αξιολόγησης κρίσεων

 

11.30 11.45 15 λεπτά Διάλειμμα
11.45 12.30 45 λεπτά
 • Σχέδιο δράσης σε διάφορες  περιπτώσεις κρίσεων
12.30 13.15 45 λεπτά
 • Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
 • Καθορισμός Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων – Συντονιστής
 • Υπευθυνότητες / ρόλοι ομάδας
 • Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Μελέτη περιπτώσεων: Επιτυχίες και Αποτυχίες στη διαχείριση κρίσεων (παραδείγματα)

13.15 13.30 15 λεπτά Διάλειμμα
13.30 14.15 45 λεπτά
 • Ενδοεπιχειρησιακή και εξωτερική επικοινωνία μιας κρίσης (πελάτες, εξωτερικοί συνεργάτες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσωπικό, αρμόδιες αρχές)
 • Αναγκαιότητα επικοινωνίας
 • Χειρισμός μέσων μαζικής ενημέρωσης
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων – Συζήτηση
 • Γενικά συμπεράσματα, ανακεφαλαίωση, αξιολόγηση
 • Ολοκλήρωση προγράμματος

 

Σύνολο ωρών 5
Ημέρα και Ημερομηνία

Ώρες Εφαρμογής

Διάρκεια
(ώρες)
Περιεχόμενο/
Ενότητες Διδασκαλίας
Από Μέχρι
Τρίτη 09.00 09.45 45 λεπτά Εισαγωγή – Γενικές διαπιστώσεις των επιδράσεων της κρίσης
09.45 10.30 45 λεπτά Οικονομική πτυχή της κρίσης/ Τομείς που η κρίση έφερε προβλήματα στους Οργανισμούς από οικονομικής πλευράς
10.30 10.45 15 λεπτά Διάλειμμα
10.45 11.30 45 λεπτά Διοικητική πτυχή της κρίσης/ Η επίδραση της κρίσης στη διοικητική λειτουργία των Οργανισμών (Μέρος Α)
11.30 12.15 45 λεπτά  Διοικητική πτυχή της κρίσης/ Η επίδραση της κρίσης στη διοικητική λειτουργία των Οργανισμών (Μέρος Β)
12.15 12.30 15 λεπτά Διάλειμμα
12.30 13.15 45 λεπτά Καλές πρακτικές για αντιμετώπιση των προκλήσεων
13.15 14.00 45 λεπτά Γενικές προκλήσεις των Οργανισμών μέχρι το 2030 & Συζήτηση/ Ερωτήσεις
Σύνολο ωρών 6

 

Χαιρετισμος κοινωνική πολιτική κ. Ανδρέα Κιτρομηλίδη

Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Πολιτική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Είναι μεγάλη χαρά μου και ιδιαίτερη τιμή που ως Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκπαιδευτική ημερίδα που έχει ως θέμα την Κοινωνική Πολιτική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας, του οποίου επίσης είμαι Μέλος, επέλεξε το θέμα κρίνοντας πως είναι υψίστης σημασίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το συγκεκριμένο θέμα θεωρείται τόσο σημαντικό, αφενός λόγω των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες μας και αφετέρου, λόγω του ότι οι σχεδιασμοί και η δράση σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα από την Κεντρική Κυβέρνηση, διαφάνηκε να είναι ελλιπής και ως εκ τούτου, αναποτελεσματική.

Είναι η ώρα λοιπόν η Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα πρόθυρα της επικείμενης μεταρρύθμισης, να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στο τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής της πατρίδας μας.

Εκ μέρους όλων, θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον εισηγητή της σημερινής ημερίδας, Δρ. Γαβριήλ Αμίτση, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι με την επιστημονική του κατάρτιση αλλά και με την εμπειρογνωμοσύνη του, θα μας καταστήσει  κοινωνούς στο θέμα και θα αναδείξει το ρόλο που θα πρέπει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον τομέα αυτό.

Κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό μου, συγχαίρω τόσο την Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου όσο και τον λειτουργό της για τη διοργάνωση των τεσσάρων αυτών εκπαιδευτικών ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις ελεύθερες Επαρχίες της Κύπρου. Η σημερινή για την Επαρχία Λευκωσίας, είναι η δεύτερη, αφού έχει πραγματοποιηθεί στην Επαρχία Πάφου.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μας και εύχομαι κάθε επιτυχία στην σημερινή ημερίδα.

Χαιρετισμός κατά το σεμινάριο Εξυπηρετηση του Πολίτη

Αγαπητοί φίλοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας στο σημερινό Εκπαιδευτικό  Εργαστήρι που έχει ως θέμα «Εξυπηρέτηση Πολιτών».

Καταρχάς  θα ήθελα να σας  ευχαριστήσω για την ανταπόκριση σας να συμμετάσχετε στο εν λόγω Εργαστήρι, το οποίο  καταπιάνεται  μ’ ένα χρήσιμο αλλά και κρίσιμο θέμα που αποτελεί την κορωνίδα και τον ακρογωνιαίο λίθο του ρόλου και της προσφοράς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και είναι αυτός ο ρόλος στις σημερινές συνθήκες που βιώνουμε, η πρώτη προτεραιότητα μας, αφού ο πολίτης απαιτεί και πρέπει να του προσφέρονται υπηρεσίες, ποιοτικά αναβαθμισμένες με ταχύτητα και στο χαμηλότερο κόστος.

Η ίδρυση της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου ήρθε να συμπληρώσει ένα κενό, αφού δεν υπήρχε ο φορέας εκείνος που θα διαχειριζόταν τη μάθηση και εκπαίδευση των αιρετών και λειτουργών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στα πλαίσια των ερευνών και διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν, μέσα σε ένα δομημένο διάλογο με μεγάλο αριθμό Δημάρχων, Κοινοταρχών / μελών Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων διεφάνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο η ανάγκη ύπαρξης κάποιου μόνιμου φορέα που να ασχοληθεί πιο συστηματικά, με μακροχρόνιες επιδιώξεις και με όραμα την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με συγκεκριμένους στόχους. Οι εμπλεκόμενοι φορείς για την ίδρυση και τη διαχείριση της Ακαδημίας είναι, η Ένωση Δήμων Κύπρου, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας, Αμμοχώστου, που βρίσκεται σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές της Λεμεσού, Πάφου και Τροόδους

Με βάση όλες τις παραπάνω αναφορές και διαπιστώσεις, το όραμα της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να αποτελέσει έναν ικανό και αποτελεσματικό υποστηρικτικό μηχανισμό της τοπικής  αυτοδιοίκησης, με ετοιμότητα να αναλάβει το έργο της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της. Επίσης, πέρα από την εκπαίδευση, η Ακαδημία θα έχει ένα γενικότερο ρόλο συμβούλου, σε πεδία τα οποία σχετίζονται με τον τρέχοντα αλλά και τον μελλοντικό ρόλο της  τοπικής αυτοδιοίκησης, στο δυναμικά εξελισσόμενο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Οι δραστηριότητες και τα προγράμματα που θα υλοποιούνται από την Ακαδημία  συνεπάγονται και ανάλογες δαπάνες. Ο προϋπολογισμός του Φορέα αυτού θα εξασφαλίζεται από τη συμμετοχή μας σε Εθνικά, Συγχρηματοδοτούμενα ή Ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς επίσης και από ίδιους οικονομικούς πόρους  των Δήμων και Κοινοτήτων.

Κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας για τη διοργάνωση του εν λόγω εργαστηρίου, που προγραμματίστηκε να καλύψει όλες τις Επαρχίες και συγκεκριμένα  Πάφο, Λεμεσό, Λάρνακα, Ελ. Αμμόχωστο και Λευκωσία. Επίσης, τις ευχαριστίες μου απευθύνω και προς τον εκπαιδευτή καθηγητή κ. Χάρη Ταπάκη.

Σας εύχομαι ένα εποικοδομητικό Εκπαιδευτικό Εργαστήρι.