Επικοινωνία.

Διεύθυνση

Κυβερνητικές Κατοικίες 52
2063 Στρόβολος
Τ.Θ 25466 , 1310 Στρόβολος
Λευκωσία – Κύπρος

Ηλ. Διεύθυνση

[email protected]

Τηλέφωνο

22672576

Φαξ

22666405