Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με θέματα: «Λειτουργικό σύστημα MS Windows 10, Βασικές Αρχές της Microsoft Outlook/ Chrome Web Browser,Microsoft Excel, Microsoft Word»

 

Δελτίο τύπου – Περι κοινοτήτων νόμος και περι σύναψης δημόσιων συμβάσεων νομος

Προς
Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια

Ενημερωτική Ημερίδα, με θέματα:

Α) «Ο Περί Κοινοτήτων Νόμος» και
Β) «Ο Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016 (Ν. 73(I)/2016)»

Πληροφορείστε ότι η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, διοργανώνει την πιο πάνω Ενημερωτική Ημερίδα, που απευθύνεται σε Κοινοτάρχες, Μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων, Γραμματείς και Υπηρεσιακούς των Κοινοτήτων της Επαρχίας Λευκωσίας.

Εισηγητές:

 • Ανδρέας Ευτυχίου, Νομικός Σύμβουλος Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου
 • Φίλιππος Κατράνης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Mε την ευκαιρία, θα σας γίνει σύντομη ενημέρωση αναφορικά με το Έργο Προώθησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Δαμιανού
Γενικός Γραμματέας

Δελτίο τύπου έγκρισης Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1 VET

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου Erasmus+ KA1 VET, εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση ως φορέας αποστολής, ώστε να εκπαιδευτούν αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο ΚΕΚ Ανέλιξις στο Ηράκλειο Κρήτης, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε σχέση με θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία εκπονείται μέσω του προγράμματος Erasmus+ είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης αιρετών και λειτουργών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για την αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών στην Κύπρο

Ειδικότερα οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν γνώση για:

 1. Το θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)
 2. Την επιλεξιμότητα των δαπανών σε κοινωνικά προγράμματα
 3. Την διαδικασία κατάρτισης και υποβολής ενός προγράμματος για χρηματοδότηση
 4. Την διαδικασία υλοποίησης ενός προγράμματος κοινωνικής ένταξής
 5. Το σχεδιαζόμενο προγραμματισμό της ευρωπαϊκής ένωσης σε θέματα ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων

Ο τρόπος με τον οποίο θα ωφεληθούν οι αιρετοί και οι λειτουργοί – μέλη της Ακαδημίας είναι:

 • θα επιμορφωθούν στην Ελλάδα σε θέματα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  (ΕΚΤ) και γενικότερα κοινωνικών θεμάτων ώστε να εξελιχθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής
 • θα αυξήσουν τις ικανότητες τους να μεταδίδουν γνώσεις στα λοιπά μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  μέσω των νέων θεματικών ενοτήτων στις οποίες θα εκπαιδευτούν.
 • θα ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με τους εκπαιδευτές τους στην Ελλάδα ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους
 • θα ανταλλάξουν απόψεις με αιρετούς της Ελλάδας (καθώς θα γίνει ανάλογη επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων) κυρίως πάνω στο προσφυγικό θέμα που απασχολεί και τα δύο κράτη.

Το πρόγραμμα SocialTrain, θα ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και θα συνεισφέρει θετικά στην προσπάθεια εξωστρέφειας της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου.

Δελτίο τύπου έναρξης Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1 VET

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη υλοποιήσης του προγράμματος, με θέμα: «Ενδυνάμωση των ικανοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου σε Κοινωνικά θέματα» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 VET, διάρκειας 12 μηνών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΚ Ανέλιξις Ηρακλείου Κρήτης.  Αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  της  Κύπρου, θα εκπαιδευτούν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα  στο Ηράκλειο Κρήτης, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε σχέση με θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης αιρετών και λειτουργών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για την αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών στην Κύπρο

Ειδικότερα οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν γνώση για:

 1. Το θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)
 2. Την επιλεξιμότητα των δαπανών σε κοινωνικά προγράμματα
 3. Την διαδικασία κατάρτισης και υποβολής ενός προγράμματος για χρηματοδότηση
 4. Την διαδικασία υλοποίησης ενός προγράμματος κοινωνικής ένταξής
 5. Το σχεδιαζόμενο προγραμματισμό της ευρωπαϊκής ένωσης σε θέματα ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων

Ο τρόπος με τον οποίο θα ωφεληθούν οι αιρετοί και οι λειτουργοί – μέλη της Ακαδημίας είναι:

 • θα επιμορφωθούν στην Ελλάδα σε θέματα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  (ΕΚΤ) και γενικότερα κοινωνικών θεμάτων ώστε να εξελιχθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής
 • θα αυξήσουν τις ικανότητες τους να μεταδίδουν γνώσεις στα λοιπά μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  μέσω των νέων θεματικών ενοτήτων στις οποίες θα εκπαιδευτούν.
 • θα ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με τους εκπαιδευτές τους στην Ελλάδα ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους
 • θα ανταλλάξουν απόψεις με αιρετούς της Ελλάδας (καθώς θα γίνει ανάλογη επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων) κυρίως πάνω στο προσφυγικό θέμα που απασχολεί και τα δύο κράτη.

Το πρόγραμμα SocialTrain, θα ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και θα συνεισφέρει θετικά στην προσπάθεια εξωστρέφειας της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου.

Δελτίο Τύπου – Περί Δήμων νόμος και Προσωπικά Δεδομένα

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, διοργανώνει Εκπαιδευτικές Ημερίδες που απευθύνονται σε Δημάρχους, Κοινοτάρχες, Μέλη Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων, Γραμματείς και υπηρεσιακούς των Δήμων και Κοινοτήτων.

Οι Ημερίδες θα πραγματοποιηθούν:

 • Επαρχία Λάρνακας, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Σκαρίνου, στις 18/6/2018
 • Επαρχία Λευκωσίας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δομετίου, στις 25/6/2018
 • Επαρχία Πάφου, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πέγειας ,στις 27/6/2018
 • Επαρχία Ελ. Αμμοχώστου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλιμνίου, στις 28/6/2018
 • Επαρχία Λεμεσού, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Αθανασίου, στις 29/6/2018

Το θεματολόγιο είναι:

 • Ο Περί Δήμων Νόμος
 • Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001

Εισηγητές των Εκπαιδευτικών Ημερίδων θα είναι:

 • κ. Χριστάκης Χριστοφίδης, Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Δήμων Κύπρου
 • κ. Ιωσήφ Φράγκος και κα. Μαρία Ραφαήλ, Δικηγόροι στο δικηγορικό γραφείο Φράγκος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ
 • κ. Ζαχαρίας Ιωάννου, Εκπαιδευτής/Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Κοιν. πολιτικη επιστόλη

Προς
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου

Αξιότιμα Μέλη,

Σας ενημερώνουμε για τη διοργάνωση της πιο πάνω Εκπαιδευτικής Ημερίδας που διοργανώνει η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου και απευθύνεται σε Δημάρχους, Κοινοτάρχες, Μέλη Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων, Γραμματείς και Υπηρεσιακούς των Δήμων και Κοινοτήτων.

Οι Ημερίδες θα πραγματοποιηθούν για όλες τις Επαρχίες ως ακολούθως:

Α) 09/07/2019  ημέρα Τρίτη από τις 09.00π.μ. –  2.00μ.μ
Επαρχία Πάφου, στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας

Β) 10/07/2019  ημέρα Τετάρτη από τις 09.00π.μ. – 2.00μ.μ
Επαρχία Λευκωσία, στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάνω και Κάτω Δευτεράς

Γ) 11/07/2019 ημέρα Πέμπτη από τις 09.00π.μ. – 2.00μ.μ.
Επαρχία Λεμεσού, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Αθανασίου

Δ) 12/07/2019 ημέρα Παρασκευή από τις 09.00π.μ. – 2.00μ.μ.
Επαρχίες Λάρνακας και Ελ. Αμμοχώστου, στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης

Εισηγητής:

Ο Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης, Δικηγόρος Αθηνών, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Δαμιανού
Γενικός Γραμματέας