Ιστορικό.

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου αποτελεί προϊόν συναντίληψης των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κύπρου καθώς και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Ιδρύθηκε το 2013, κατά τρόπον τέτοιο ώστε μέσα από την επιμορφωτική – εκπαιδευτική δραστηριότητα της να επιτρέψει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου να ακολουθήσει τις Ευρωπαϊκές τάσεις που την θέλουν να αναλαμβάνει συνεχώς αυξανόμενο ρόλο με νέες αρμοδιότητες και εξουσίες που θα εκχωρούνται από την Κεντρική Κυβέρνηση με τους ανάλογους πόρους.

H Ακαδημία ανέλαβε με δική της πρωτοβουλία, σε μόνιμη επιστημονική βάση τη διαχείριση της επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού, αιρετών και άλλων λειτουργών που υπηρετούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μία προσπάθεια εκ των έσω για να βελτιωθούν ικανότητες και δεξιότητες και να προωθηθούν σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης.

Το νομικό καθεστώς που τη διέπει, είναι Εταιρεία Μετοχική μη κερδοσκοπική, με μετόχους κατά 40% την Ένωση Δήμων Κύπρου, 40% την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και 20% την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου, στην οποία ανατέθηκε ρόλος συντονιστή. Η Ακαδημία διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η ανάγκη για την ίδρυση της Ακαδημίας προέκυψε λόγο:

  • Της απουσίας συστηματικής μάθησης και συνεχιζόμενης κατάρτισης των αιρετών και των εργαζομένων στις Τοπικές Αρχές , με επακόλουθες επιπτώσεις στην ανάπτυξη των ίδιων των Τοπικών Αρχών, αλλά και των οργανισμών που έχουν άμεση και έμμεση σχέση μαζί τους επίσης  λόγο

  • Της ανυπαρξίας σχεδιασμού ομοιόμορφων προγραμμάτων κατάρτισης όπως και η έλλειψη σαφών στόχων τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα αναφορικά με την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των Τοπικών Αρχών (αιρετών και μη).